Streekbos Paviljoen

Bronstijd

In de bronstijd (2000-800 v.Chr.) was Westfriesland dichtbevolkt. Omdat in de klei veel bewaard is gebleven, staat Westfriesland internationaal bekend als een walhalla voor bronstijdarcheologen.

Vlak onder het oppervlak zijn volop sporen te vinden: plattegronden van boerderijen, slootjes voor afwatering, vuurstenen bijlen, huisraad en soms een schat zoals die in 2016 bij de aanleg van de N23 in de gemeente Drechterland werd gevonden.

Archeologisch Voetspoor

In het Streekbos loopt een kreekrug die in die periode waarschijnlijk bewoond is geweest. Als verwijzing naar die tijd heeft het Recreatieschap een plattegrond van een bronstijdboerderij nagebouwd in het 'Archeologisch Voetspoor'. De plattegrond is op ware grootte en is ook mooi om op en in te spelen.

Aan het einde (of begin) van het pad van grote stapstenen staat een groot model van een plagger. Deze werd waarschijnlijk gebruikt om plaggen mee te snijden voor het opwerpen van huisterpen.

De blauwe wandelroute van IVN West-Friesland loopt langs het Archeologisch Voetspoor.